top of page

VSAFE – TYÖNAIKAISTEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMIEN LAADINTA UUDELLE AIKAKAUDELLE

Ei enää yksittäisten työvaiheiden manuaalista leikkaa-liimaa-työtä. Kokoa kaikki työmaat yhteen ja laadi suunnitelmat tehokkaalla VSafe-ohjelmistolla. Seuraa työmaiden tilannetta reaaliaikaisesti yhdellä silmäyksellä.

Karttakuva.png

Suunnitelmien laatiminen ja hallinta

VSafe tarjoaa tehokkaan ja käyttäjäystävällisen tavan luoda ja hallita työnaikaisia liikenteenohjaussuunnitelmia ja –toteutuksia. Palvelulla laaditaan suunnitelmia, päivitetään ja hyväksytään muutokset historiatiedon ollessa aina saatavilla reaaliaikaisesti.

 

Suunnitelmien luonti onnistuu nopeasti ja helposti ”leikkaa & liimaa "-toimintojen avulla karttapohjalle, joka tarjoaa visuaalisen ja selkeän tavan hahmottaa liikenteenohjauksen järjestelyt. Jokaiselle suunnitelmassa olevalle objektille tallennetaan yksityiskohtaiset tiedot ja ne on kategorisoitu selkeästi, mikä tekee näiden hallinnasta ja järjestämisestä vaivatonta.

Reaaliaikainen työmaiden tilannekuva

VSafe mahdollistaa kaikista työmaista ajantasaisen tilannekuvan yhdessä keskitetyssä ratkaisussa. Palvelulla voidaan seurata työmaiden edistymistä, muutoksia ja päivityksiä reaaliajassa.

 

Hankkeen osapuolet pysyvät työmaiden asioista tietoisena ja tarvittavat muutokset voidaan suorittaa nopeasti. Kommentointi ja keskustelu ovat saumattomasti integroituina ohjelmistoon, jotta projektiin osallistuvat tahot voivat helposti kommunikoida ja antaa palautetta. Nämä ominaisuudet parantavat viestintää ja yhteistyötä projektin eri osapuolten välillä.

Nettisivukuva2.PNG
laiteluettelo_keskikoko.png

Kattava laiteluettelo ja merkkitietokanta

VSafessa ylläpidetään kattavaa laiteluetteloa ja merkkitietokantaa objektitasolla. Näiden avulla jokainen objekti varustetaan tarvittavilla laite- ja merkkitiedoilla, jotka lisäävät suunnitelmien tarkkuutta ja helpottavat tarvittavien resurssien ja objektien hallintaa.

Suunnitelmien läpinäkyvyys, tasalaatuisuus ja reaaliaikaisuus

Suunnitelmien hyväksyttäminen on yksinkertaista ja suunnitelmien tilatieto on aina selkeästi nähtävissä, olivatpa ne hyväksyttyjä, hylättyjä tai avoimina odottamassa päätöstä.

 

VSafe mahdollistaa suunnitelmien tulostamisen eri muodoissa ja ohjelmistolla voidaan luoda aluesuunnitelmia tai työvaihekohtaisia suunnitelmia erilaisten tarpeiden mukaan. Ohjelmisto arkistoi automaattisesti kaikki suunnitelmat ja niihin liittyvät tiedot, mikä helpottaa dokumenttien säilyttämistä ja mahdollisten tarkastusten tai auditointien toteuttamista.

bottom of page